Ремонт на покриви

Покривът си остава най-сигурната защита за всяка сграда. Предпазва я от атмосферните влияния и дава усещането за завършеност и стабилност на една сграда. Съвременните покривни конструкции значително удължават живота на Вашия дом или офис.

Както при всички строителни конструкции, покривът също ще се нуждае от ремонт, а в някои случаи дори и цялостната му подмяна.

Практиката показва, че най-чести са случаите на ремонт на външната част на покрива, тъй като вътрешната обикновено е здрава. Понякога обаче, се налага да се ремонтира целият покрив, както повърхностната му част, така и вътрешната. За покрива трябва да се полагат грижи ежегодно.

При всяка диагностика на покрива се извършва така наречения "ренген" на всички компоненти на конструкцията – от носещите греди до външните хидроизолационни покрития. Чрез този метод най-успешно се установяват местата на проникване на вода, състоянитето на градивните елементи и качеството на хидроизолационното покритие.

Ремонта на покрив може да бъде няколко вида:

 • Козметичен;
 • Текущ;
 • Авариен;
 • Основен.

Какво се вкючва в един ремонт?

Обикновено се пренареждат керемидите и се подменят тези, които са счупени или напукани. При основен се сменят ламаринените обшивки и керемидите, а ако е необходимо, се сменя и носещата дървена конструкция.\

Дали към ремонта да добавите и топло и пароизолация трябва да се посъветвате със специалисти. В дългосрочен план е добре да се направи.

Кога покривът задължително е за ремонт?

 • когато тече – колкото по-бързо се реагира и се спрат течовете, толкова по-добре. Не само заради личния Ви комфорт, но и защото така предотвратявате щети и вътре в самата сграда.
 • когато покривната конструкция не отговаря на съвременните изисквания.


РЕМОНТ НА ПОКРИВИ     ЦЕНИ - 10.20 лв/кв.м

 • Разкриване на покрив;     
 • Почистване;     
 • Нареждане на керемиди;     
 • Наковаване на летви;     
 • Полагане на мушама;     
 • Измазване на капаци;     
 • Изграждане на нова конструкция;     
 • Демонтаж на съществуваща конструкция.    

Ако искате качествен ремонт свържете се с нас!