Клиенти

Нашите най-скорошни изпълнени обекти са:

  - Всички хижи на Български Туристически Съюз;
  - Училища и детки градини в община Перник;
  - 3-то Основно Училище "Професор Марин Дринов" – гр. Кюстендил;
  - Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Вапцаров";
  - Комплекс "Драгалевци".